gams,

آموزش برنامه‌ریزی مشارکت واحدها UNIT COMMITMENT برای شبکه 6 باسه در GAMS

برنامه‌ریزی مشارکت واحدها UC، شامل دو قسمت: 1- تابع هدف ، که معمولا با توجه به مقدار سوخت مصرفی تعیین می‌شود، 2- قیود برنامه‌ریزی، می‌باشد که مدل‌سازی‌ها و معادلات مربوط به هر قسمت را برای یک شبکه استاندارد 6 باس در ادامه این آموزش خواهیم دید.
حمیدرضا · می 3, 2021

حل مسئه بهینه سازی برنامه‌ریزی مشارکت واحدها UNIT COMMITMENT برای شبکه 6 باسه استاندارد در GAMS

مقدار توان مصرفی در یک شبکه ممکن است در طول روز متغیر باشد. برای تامین این مقدار بار مصرفی، نیاز به برنامه‌ریزی نیروگاه‌های موجود و تعیین توان آن‌ها برای رسیدن به کمترین هزینه احساس می‌شود. بنابراین برنامه‌ریزی مشارکت واحد‌ها روشی مناسب برای رسیدن به کمترین هزینه و تامین بار می‌باشد.

برنامه‌ریزی مشارکت واحدها، شامل دو قسمت: 1- تابع هدف ، که معمولا با توجه به مقدار سوخت مصرفی تعیین می‌شود، 2- قیود برنامه‌ریزی، می‌باشد که مدل‌سازی‌ها و معادلات مربوط به هر قسمت را برای یک شبکه استاندارد 6 باس در ادامه این آموزش خواهیم دید.

درباره مربی

حمیدرضا

7 دوره‌ها

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 3 درس‌ها
  • 4 موضوع‌ها