gams,

آموزش شبیه سازی تخمین رزرو در شبکه قدرت در محیط GAMS

حمیدرضا · می 3, 2021

تخمین رزرو در شبکه قدرت

در کشورهای در حال توسعه انرژی برق جز جدایی ناپذیر زندگی می باشد و در حقیقت وجود برق مهمترین مشخصه یک جامعه توسعه یافته از نظر شاخص های انسانی و رفاهی است، بنابراین قطع و اختلال ناگهانی در انرژی برق می تواند جبران ناپذیر باشد این نکته اهمیت حضور رزرو در شبکه قدرت را جهت طی کردن خطرات احتمالی در شبکه ضروری می نمایید

اما در بحث رزرو و اضافه شدن این بخش از توان به شبکه مهمترین مسئله پیش رو، هزینه ها و هماهنگی بازار رزرو با نیاز های یک بازار برق می باشد.

در بحث تخمین رزرو مورد نیاز سیستم دو دیدگاه Deterministic و Probabilistic رایج است

در این آموزش تخمین احتمالاتی رزرو را به صورت یک مسئله بهینه سازی در شبکه قدرت بررسی می کنیم

درباره مربی

حمیدرضا

7 دوره‌ها

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 3 درس‌ها